Fakty o minoxidile

Fakty o liečive

Aktívna zložka                                       Minoxidil 5%

Účel                                                      Regenerácia vlasov pre mužov

Použitie                                Obnova vlasov na vrchu pokožky hlavy – viď. Obrázové ilustrácie

Varovanie

Len pre vonkajšie použitie. Určené len pre mužov.

Extrémne horľavé: vyhýbajte sa otvorenému ohňu, plameňom alebo fajčeniu počas alebo ihneď po aplikácii produktu.

Nepoužívajte ak:

 • Ste žena
 • Ak sa strata vašich vlasov líši od uvedených ilustrácií na obale produktu alebo sa strata vlasov deje v prednej časti hlavy – oblasť „kútov“. Tento produkt nie je určený pre liečbu frontálnej straty vlasov alebo ustupujúcej vlasovej línii.
 • Ak nemáte v rodine predkov, ktorých postihla strata vlasov
 • Vaša strata vlasov je náhla a/alebo nejednotná
 • Nepoznáte dôvod straty vlasov vo vašom prípade
 • Ste mladší ako 18 rokov. Nepoužívajte na deti.
 • Vaša pokožka na hlave je červená, zapálená, infikovaná, podráždená alebo bolestivá.
 • Ak používate iné liečebné produkty na pokožku hlavy.

Konzultujte použitie tohto produktu s vašim lekárom ak trpíte srdcovým ochorením.

Pri používaní tohto produktu:

 • Neaplikujte na iné časti tela, než na aké je určený.
 • Vyhýbajte sa zasiahnutiu očí. V prípade náhodného kontaktu, vypláchnite oči veľkým množstvom čistej, tečúcej vody.
 • Niektorí ľudia zaznamenali zmenu farby vlasov a/alebo zmenu ich textúry.
 • Obnovenie rastu vlasov trvá nejakú dobu. Výsledky sa môžu dostaviť po 2 mesiacoch používania pri aplikácii 2x denne podľa inštrukcií. Niektorí muži môžu potrebovať 4 mesiace používania produktu aby výsledky boli zreteľné.
 • Množstvo obnovených vlasov sa líši u každej osoby individuálne. Tento produkt nefunguje u všetkých mužov.

Prestaňte používať a konzultujte s vašim lekárom ak:

 • Máte bolesti hrudníka, zvýšený tep alebo sa objaví slabosť či závrate.
 • Sa objaví náhle nabratie telesnej váhy.
 • Vám opuchnú ruky alebo nohy.
 • Pokožka na hlave začervená alebo je podráždená.
 • Sa objaví nechcený rast ochlpenia v tvárovej časti.
 • Neuvidíte žiadnu obnovu rastu vlasov po 4 mesiacoch používania podľa návodu.

Produkt môže byť škodlivý ak sa použije počas tehotenstva alebo kojenia.

Produkt uschovávajte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia, okamžite vyhľadajte/kontaktujte lekársku pomoc.

Návod na použitie:

 • 2x denne aplikujte množstvo zodpovedajúce polovičke vrchnáčika na pokožku hlavy postihnutú stratou vlasov.
 • Penu masírujte do pokožky vlasov končekmi prstov, potom ruky dôkladne umyte.
 • Pozrite si priložený leták pre úplný návod na použitie.
 • Častejšie používanie alebo aplikácia väčšieho množstva nezlepší výsledok.
 • Je potrebná kontinuálna aplikácia Minoxidilu aby sa zvýšil a udržal rast vlasov inak sa strata vlasov obnoví.

Ostatné informácie

 • Rast vlasov bol preukázaný v klinickej štúdii u mužov (prevažne bielych) vo veku 18 – 49 rokov, ktorí produkt používali 4 mesiace
 • Pozrite si obrázky straty vlasov, ktoré sú súčasťou balenia.
 • Pred používaním si pozorne prečítajte všetky informácie na balení a priložených letákoch.
 • Dôležité informácie na letákoch/balení si uschovajte.
 • Skladujte pri teplote 20 – 25 stupňov Celzia.
 • Nádoba je pod tlakom. Obal neprepichujte ani nezapaľujte. Nevystavujte teplu alebo neuskladňujte pri teplotách nad 49 stupňov Celzia.

Neaktívne zložky: Butane, Butylated hydroxytoluene, Cetyl alcohol, Citric acid, Dehydrated alcohol, Isobutane, Lactic acid, Polysorbate 60, Propane, Purified water, Stearyl alcohol.